Điều chỉnh tăng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đến năm 2020 đạt 7.000 tỷ đồng
Cập nhật lúc 16:38, Thứ Tư, 10/10/2018 (GMT+7)
.

Tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (mở rộng) mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất điều chỉnh tăng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2018-2020.

Cụ thể, điều chỉnh thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2018 - 2020 tăng bình quân 13%/năm: năm 2018 là 5.500 tỷ đồng, năm 2019 là 6.300 tỷ đồng và năm 2020 là 7.000 tỷ đồng.

212
Cục Thuế tỉnh niêm yết công khai các thủ tục hành chính  (Ảnh minh họa)

Được biết, tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2018 đã có nhiều chuyển biến tích cực (cuối năm 2017 là 5.145 tỷ đồng), đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm đề ra. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của các cấp, ngành, chính quyền địa phương đã tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác quản lý thu, khai thác có hiệu quả các nguồn thu, triển khai tốt các biện pháp xử lý và thu hồi nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê, đất, tiền chuyển quyền sử dụng đất, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các loại thuế, phí theo quy định.

Nguyễn Xuân

 

,