Agribank Bắc Đắk Lắk: Năm 2019, phấn đấu tăng trưởng tín dụng tối thiểu 13%
Cập nhật lúc 08:03, Thứ Năm, 31/01/2019 (GMT+7)
.

Ngày 29-1, Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Bắc Đắk Lắk (Agribank Bắc Đắk Lắk) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Bắc Đắk Lắk đạt 4.771 tỷ đồng (tăng 1,8% so với năm 2017); dư nợ cho vay đạt 8.156 tỷ đồng (tăng 12,8% so với đầu năm); nợ xấu toàn Chi nhánh là 61 tỷ đồng (tỷ lệ nợ xấu bằng 0,7%/tổng dư nợ, giảm 1,2 % so với năm 2017); thu hồi nợ sau xử lý đạt 74,5 tỷ đồng (trong đó thu nợ xử lý rủi ro 45,1 tỷ đồng, thu nợ bán VAMC đạt 29,4 tỷ đồng). Trong năm 2018, tổng thu dịch vụ đạt trên 34,9 tỷ đồng (tăng 5,2% so với năm 2017), phát hành được 29.319 thẻ (tăng 13% so với năm 2017); chênh lệch khoán tài chính đạt 12,3 tỷ đồng...

Đồng chí Phạm Xuân Cam, Phó giám đốc Agribank Bắc Đắk Lắk báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019
Phó giám đốc Agribank Bắc Đắk Lắk Phạm Xuân Cam báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019

Năm 2019, Agribank Bắc Đắk Lắk phấn đấu tăng trưởng vốn huy động tối thiểu là 11%; dư nợ cho vay tăng  tối thiểu 13%; tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% tổng dư nợ; thu dịch vụ tăng trưởng tối thiểu 15%. 

Đồng chí Tăng Hải Châu,Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk Tăng Hải Châu phát biểu tại hội nghị

Để đạt mục tiêu này, Agribank Bắc Đắk Lắk sẽ tập trung tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, tìm kiếm cơ hội phát triển trong khó khăn; tổ chức sử dụng có hiệu quả những đòn bẩy kích thích về tài chính, thi đua khen thưởng để tạo ra các bước đột phá, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý sai phạm để bảo đảm các đơn vị trực thuộc hoạt động an toàn, hiệu quả.

Đồng chí Tăng Hải Châu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk (bìa trái) và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Agribank Bắc Đắk Lắk trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk Tăng Hải Châu (bìa phải) và Giám đốc Agribank Bắc Nguyễn Ngọc Tuấn Đắk Lắk trao Giấy khen tặng các tập thể hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2018

Nhân dịp này, Agribank Bắc Đắk Lắk đã trao Giấy khen tặng 8 tập thể có thành tích hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong năm 2018.

Huyền Diệu

,