Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu
Cập nhật lúc 20:57, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)
.
Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê, phiên làm việc ngày 5-12 đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Có 79/84 đại biểu HĐND tỉnh tham gia bỏ phiếu.
 
Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: H.Gia
Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: H.Gia
Kết quả cụ thể như sau:
 
1. Ông Y Biêr Niê, Chủ tịch HĐND tỉnh
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 75 phiếu (89,29%)
Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu (4,76%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (0%)
 
2. Ông Trần Vĩnh Cảnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu (73,81%)
Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (20,24%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (0%)
 
3. Ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 67 phiếu (79,76%)
Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (14,29%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (0%)
 
4. Bà H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 52 phiếu (61,90%)
Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (21,43%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 9 phiếu (10,71%)
 
5. Ông Nguyễn Ngọc Những, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 72 phiếu (85,71%)
Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (8,33%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (0%)
 
6. Ông Phạm Hát, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 69 phiếu (82,14%)
Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (11,90%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (0%)
 
7. Bà Phan Thị Như Thủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu (73,81%)
Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (16,67%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (3,57%)
 
8. Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 61 phiếu (72,62%)
Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (21,43%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (0%)
 
9. Ông Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Số phiếu hợp lệ: 78
Số phiếu không hợp lệ: 1
Số phiếu tín nhiệm cao: 71 phiếu (84,52%)
Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (7,14%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (1,19%)
 
10. Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 56 phiếu (66,67%)
Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (27,38%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (0%)
 
11. Bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Số phiếu hợp lệ: 78
Số phiếu không hợp lệ: 1
Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (48,81%)
Số phiếu tín nhiệm: 35 phiếu (41,67%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (2,38%)
 
12. Ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (52,38%)
Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu (36,90%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (4,76%)
 
13. Ông Y Giang Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (42,86%)
Số phiếu tín nhiệm: 36 phiếu (42,86%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 7 phiếu (8,33%)
 
14. Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (36,90%)
Số phiếu tín nhiệm: 39 phiếu (46,43%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 9 phiếu (10,71%)
 
15. Ông Từ Thái Giang, Giám đốc Sở Tài chính
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 56 phiếu (66,67%)
Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (26,19%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (1,19%)
 
16. Ông Đinh Xuân Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (58,33%)
Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (30,95%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (4,76%)
 
17. Bà Nguyễn Thị Tiết Hạnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (57,14%)
Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu (36,90%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (0%)
 
18. Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 55 phiếu (65,48%)
Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (28,57%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (0%)
 
19. Ông Bùi Thanh Lam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (53,57%)
Số phiếu tín nhiệm: 32 phiếu (38,10%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (2,38%)
 
20. Ông Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (33,33%)
Số phiếu tín nhiệm: 38 phiếu (45,24%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 phiếu (15,48%)
 
21. Ông Miên Klơng, Giám đốc Sở Nội vụ
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (35,71%)
Số phiếu tín nhiệm: 42 phiếu (50,00%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 7 phiếu (8,33%)
 
22. Ông Đỗ Quang Trà, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (48,81%)
Số phiếu tín nhiệm: 38 phiếu (45,24%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (0%)
 
23. Ông Bùi Hồng Quý, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (51,19%)
Số phiếu tín nhiệm: 34 phiếu (40,48%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (2,38%)
 
24. Ông Phạm Thái, Giám đốc Sở Công thương
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (50,00%)
Số phiếu tín nhiệm: 36 phiếu (42,86%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (1,19%)
 
25. Ông Nguyễn Minh Thuận, Giám đốc Sở Tư pháp
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 53 phiếu (63,09%)
Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (28,57%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (2,38%)
 
26. Ông Lâm Tứ Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (44,05%)
Số phiếu tín nhiệm: 37 phiếu (44,05%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu (5,95%)
 
27. Ông Trần Phú Hùng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (54,76%)
Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu (36,90%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (2,38%)
 
28. Ông Y Ring Adrơng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh
Số phiếu hợp lệ: 79
Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (30,95%)
Số phiếu tín nhiệm: 42 phiếu (50,00%)
Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (13,09%)
 
Lan Anh
,