Bế mạc Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cập nhật lúc 22:57, Thứ Tư, 10/07/2019 (GMT+7)
.
Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 10-7, Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng đã được quyết nghị.
 
Với tinh thần đổi mới, HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh và giám sát của HĐND tỉnh. 
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê chủ trì phiên làm việc. Ảnh: Hoàng Gia
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê chủ trì phiên làm việc. Ảnh: Hoàng Gia
 
Trên cơ sở kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và dự báo các điều kiện thuận lợi, khó khăn tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh trong giai đoạn tới, HĐND tỉnh đã thảo luận và xác định bổ sung các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh 6 tháng cuối năm 2019.
 
HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, đề án và thông qua 15 nghị quyết; trong đó nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các cơ chế, chính sách trong giai đoạn tới như: quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; chủ trương đầu tư 16 dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C để thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020; bổ sung 22  danh mục dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2019; giao biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế hội và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019; quy định mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh; quy định mức ăn hằng ngày đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh; Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2020; Nghị quyết đề nghị thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh... cùng nhiều nghị quyết khác.
 
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết được trình tại Kỳ họp. Ảnh: Hoàng Gia
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết được trình tại Kỳ họp. Ảnh: Hoàng Gia
 
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa IX, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê khẳng định: Với tinh thần đổi mới, HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thảo luận và xác định bổ sung các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh 6 tháng cuối năm 2019. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm triển khai thực hiện 15 nghị quyết Kỳ họp đã thông qua, đảm bảo các nghị quyết được triển khai đồng bộ và phát huy hiệu quả; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm của tỉnh.
 
Lan Anh
 
 
,