Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2020
Cập nhật lúc 16:33, Thứ Sáu, 27/12/2019 (GMT+7)
.

Sáng 27-12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

bị cáo
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại điểm cầu Trung ương (Ảnh chụp màn hình ti vi)

Theo Báo cáo tại hội nghị, năm 2019, ngành Nội vụ đã bám sát định hướng, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Việc rà soát, đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) gắn với việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy được thực hiện theo đúng quy định. Tính đến ngày 30-11-2019, tổng số biên chế cả nước đã được tinh giản là 50.547 người so với năm 2015.

Công tác xây dựng, quản lý, phát triển đội ngũ CBCCVC được chú trọng; việc tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, khen thưởng, kỷ luật… từng bước đi vào nền nếp; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng thành phần, đối tượng theo quy định. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, thủ tục hành chính (TTHC) được đơn giản, hiện đại hóa; Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hoạt động hiệu quả...

Năm 2020, ngành Nội vụ xác định phương châm hành động là “hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản như: hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện danh mục và bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức; thực hiện thí điểm phương án sáp nhập cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý sai phạm trong thực thi công vụ…

sd
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị ngành Nội vụ cần tập trung xây dựng thể chế, rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy định của pháp luật để thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công chức, công vụ; tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, chú trọng các quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, tránh tiêu cực trong bổ nhiệm, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật; công khai, minh bạch tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng, xóa bỏ tình trạng chạy chọt, tuyển dụng và bổ nhiệm không đúng quy định; kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế ở các cơ quan theo kế hoạch đã đề ra; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước...

Lê Thành

,