Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới:
Nhiều hỗ trợ đối với sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
Cập nhật lúc 20:12, Thứ Ba, 12/03/2019 (GMT+7)
.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
 
Theo đó, từ ngày 18-3-2019, đối với dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm sẽ được hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm theo dự án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.
 
Một hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Cư Kuin được hỗ trợ vốn vay từ Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Đắk Lắk
Một hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Cư Kuin được hỗ trợ vốn vay từ Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Đắk Lắk. (Ảnh minh họa)
 
Cụ thể, hỗ trợ tối đa 100% chi phí mua bao bì, nhãn mác sản phẩm; hỗ trợ tối đa 100% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu ở địa bàn khó khăn, huyện nghèo; hỗ trợ tối đa 70% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu ở địa bàn miền núi, bãi ngang; hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu ở địa bàn đồng bằng...
 
Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu thực tế, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể các mức chi phù hợp với điều kiện, nguồn lực của địa phương. Ngoài những nội dung trên, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm còn được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật đất đai; được áp dụng các chính sách tín dụng khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định pháp luật hiện hành.
 
Giang Nam
,