Đại hội Hội Nông dân thị trấn M'Đrắk (huyện M'Đrắk) nhiệm kỳ 2018- 2023
Cập nhật lúc 09:32, Thứ Hai, 12/03/2018 (GMT+7)
.

Ngày 9-3, Hội Nông dân thị trấn M'Đrắk (huyện M'Đrắk) đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Nhiệm kỳ 2012- 2018, Hội Nông dân thị trấn M'Đrắk đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực. Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các ngân hàng cho nông dân thị trấn vay hơn 13,41 tỷ đồng phát triển sản xuất; phối hợp tổ chức 19 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón cho cây trồng cho 1.520 lượt hội viên tham gia... Nhờ vậy, trên địa bàn thị trấn M’Đrắk đã xuất hiện nhiều mô hình mang lại lợi nhuận từ 200 - 400 triệu đồng/năm, như mô hình phát triển kinh tế trang trại tổng hợp của gia đình ông Trương Văn Hóa (Chi hội 3); hộ bà Nguyễn Thị Tía (Chi hội 4); hộ ông Bùi Văn Cập (Chi hội 5); hộ ông Trịnh Văn Anh (Chi hội 8)... Tính đến năm 2017, thị trấn M’Đrắk có 1.178 lượt hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó 31 lượt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 261 lượt hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, 886 lượt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp thị trấn. Bên cạnh đó, hội viên nông dân thị trấn M'Đrắk đã tự nguyện đóng góp ngày công, hiến đất để xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện M’Đrắk khóa VIII gồm 15 thành viên. Ông Nguyễn Văn Hà tiếp tục được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội  khóa mới.

Đức Khá

 

 

,