Đảng bộ huyện M'Đrắk: Nỗ lực trong công tác phát triển đảng viên
Cập nhật lúc 09:33, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)

Xác định phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, trong thời gian qua, Đảng bộ huyện M’Đrắk đã làm tốt công tác tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng. 

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển đảng viên, ngay từ đầu năm, Huyện ủy M'Đrắk đã chỉ đạo các ban tham mưu giúp việc xây dựng chương trình, kế hoạch sát đúng với tình hình thực tế địa phương, triển khai và hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên. Trong đó, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể việc kết nạp đảng viên cho từng tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc. Từ đó, các TCCS đảng chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể kịp thời phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ và người dân tộc thiểu số để xem xét kết nạp vào Đảng. Công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng cũng được chú trọng. Trong năm 2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện M’Đrắk đã mở 22 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên với tổng số 2.739 học viên, trong đó có 3 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng với 310 đối tượng. Trung tâm cũng đã đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức về Đảng và tạo động lực phấn đấu cho các quần chúng ưu tú.

Chi bộ Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện M’Đrắk tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.
Chi bộ Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện M’Đrắk tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.

Bên cạnh đó, Huyện ủy M’Đrắk cũng chỉ đạo các TCCS đảng tổ chức lễ kết nạp đảng viên bảo đảm trang trọng, nghiêm túc và đúng quy định nhằm tạo niềm vinh dự, tự hào và quyết tâm phấn đấu cống hiến của các quần chúng được kết nạp vào Đảng.

Nhờ những biện pháp nói trên, trong năm 2017, công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ huyện M’Đrắk đạt kết quả tích cực. Toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 167 đảng viên mới, đạt 111% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên lên 3.044 đồng chí, sinh hoạt ở 39 TCCS đảng (trong đó 21 đảng bộ và 18 chi bộ trực thuộc Huyện ủy; 300 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở). Đặc biệt có những đảng bộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là những điển hình tiêu biểu trong công tác phát triển đảng viên. Đơn cử như Đảng bộ xã Cư San đã kết nạp được 13 đảng viên mới, đạt 160% kế hoạch, đưa tổng số đảng viên lên 125 đồng chí, sinh hoạt ở 20 chi bộ thôn, đơn vị trường học; trong đó có nhiều đảng viên là người dân tộc thiểu số di cư. Đồng chí Vũ Văn Kim, Bí thư Đảng bộ xã Cư San cho biết: “Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ và các tổ chức đoàn thể phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát hiện các nhân tố tích cực để bồi dưỡng, đào tạo, xem xét kết nạp vào Đảng”.

Đồng chí Vũ Hữu Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy M’Đrắk nhấn mạnh: Trong năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các TCCS đảng trực thuộc làm tốt việc tạo nguồn và bồi dưỡng kết nạp đảng viên, đặc biệt chú trọng các đối tượng là cán bộ trẻ, cán bộ nữ và dân tộc thiểu số để bổ sung cho các chi bộ, thôn, buôn còn ít đảng viên và thiếu đảng viên là người tại chỗ. Năm 2018, Đảng bộ huyện M’Đrắk phấn đấu kết nạp 150 đảng viên mới; trên 90% chi bộ thôn, buôn có đảng viên là người tại chỗ; 100% trạm y tế xã có chi bộ...

         Tiến Ninh

,