Tổng kết công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ huyện Ea Kar năm 2017
Cập nhật lúc 08:17, Chủ Nhật, 07/01/2018 (GMT+7)

Ban Dân vận Huyện ủy Ea Kar vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, công tác Dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Ea Kar có nhiều chuyển biến tích cực. Chính quyền các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thái độ công vụ của cán bộ, công chức phục vụ nhân dân. 

21
Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể. 

UBND các cấp duy trì có hiệu quả công tác tiếp công dân định kỳ; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Ban Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng về công tác Dân vận, Dân tộc, Tôn giáo, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, đồng thuận toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh tại địa phương… Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được triển khai sâu rộng.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận năm 2017; Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện Ea Kar tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017.

Xuân Thao 

,