Thị ủy Buôn Hồ: Tăng cường công tác tuyên truyền về biển, đảo trong tình hình mới
Cập nhật lúc 16:33, Thứ Hai, 11/06/2018 (GMT+7)
.

Thị ủy Buôn Hồ cho biết, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông qua các hội nghị báo cáo viên, hội nghị chuyên đề, Thị ủy đã tổ chức lồng ghép, thông tin về việc Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong đó, công tác tuyên truyền chú trọng các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương có liên quan đến vấn đề biển, đảo, đặc biệt là âm mưu, thủ đoạn của một số nước lớn đối với biển Đông; Quan điểm, chủ trương, giải pháp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong thời gian gần đây. Qua đó giúp cán bộ đảng viên thị xã nắm bắt được tình hình hiện nay ở biển Đông, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động trước các tình huống...

Chiến sĩ hải quân canh gác trên đảo Song Tử Tây, Trường Sa, Khánh Hòa
Chiến sĩ hải quân canh gác trên đảo Song Tử Tây, Trường Sa, Khánh Hòa. (Ảnh minh họa)

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hết sức có ý nghĩa trong việc tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên thị xã về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lê Hương

 

 

,