Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ V
Cập nhật lúc 17:43, Thứ Hai, 16/07/2018 (GMT+7)
.

Sáng 16-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối đã có những chuyển biến tích cực.

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt 49.200 tỷ đồng (mức tăng trưởng bình quân hằng năm tăng 15,3% so với đầu nhiệm kỳ); tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp đạt 4.090 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 4.800 tỷ đồng, tăng trung bình 17%/năm.

Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8 triệu đồng/người/tháng.

=
 Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Đoàn Thị Biên phát biểu tại hội nghị

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trong Khối cũng luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chú trọng thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong hai năm (2016 – 2017), số tổ chức cơ sở đảng trong Khối đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ đều chiếm trên 86,5% (cao hơn 1,5% so với kế hoạch đề ra).

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối đều tăng. Tổng doanh thu đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2017; nộp ngân sách ước được 1.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận đạt 850 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ và đạt kết quả khá toàn diện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

bv
Các đại biểu tham dự hội nghị

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V đề ra; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên.

Trên cơ sở kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, các cấp ủy phối hợp tốt với lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ, đảng viên chủ chốt của 79 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã được quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22-3-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lê Thành

 

,