Đến tháng 10-2020 đảm bảo 100% văn bản điện tử gửi, nhận trên phần mềm theo danh mục được quy định
Cập nhật lúc 17:31, Thứ Hai, 23/03/2020 (GMT+7)
.

Chiều 23-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị hướng dẫn, triển khai thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc ứng dụng phần mềm gửi, nhận và xử lý văn bản không mật trên mạng Internet tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.
 
Hội nghị đã công bố Quyết định số 1945-QĐ/TU ngày 18-3-2020 của Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai phần mềm gửi, nhận và xử lý văn bản có nội dung không mật trên Internet (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 05). Theo đó, Ban Chỉ đạo 05 gồm 28 đồng chí; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo 05 có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn, triển khai thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc ứng dụng phần mềm xử lý văn bản trên Internet tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh.
 
Các thành viên của Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả triển khai, hiệu quả ứng dụng phần mềm và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo quy định tại các cơ quan, đơn vị. Văn phòng Tỉnh ủy là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, tập huấn sử dụng và tổng hợp, báo cáo tiến độ, tình hình ứng dụng phần mềm tại các cơ quan, đơn vị…
 
Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu và nghiên cứu, thảo luận kế hoạch triển khai phần mềm gửi, nhận và xử lý văn bản không mật trên mạng Internet tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể: cài đặt, vận hành, khai thác phần mềm tại Trung tâm dữ liệu của Tỉnh ủy; khai báo người dùng, phân quyền cập nhật, khai thác; thông báo tài khoản, mật khẩu truy cập mặc định cho người sử dụng truy cập, khai thác phần mềm; tổ chức tập huấn khai thác, sử dụng, quản trị, vận hành phần mềm; kết nối liên thông vào trục văn bản của tỉnh…
 
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải giới thiệu phần mềm gửi, nhận và xử lý văn bản có nội dung không mật trên Internet.
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải giới thiệu phần mềm gửi, nhận và xử lý văn bản có nội dung không mật trên Internet.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn yêu cầu  thời gian tới, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần quán triệt đầy đủ nội dung của Kế hoạch đến cán bộ, công chức, viên chức và triển khai thực hiện có hiệu quả việc áp dụng phần mềm để gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch triển khai đến các đảng ủy xã, phường, thị trấn và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy triển khai phần mềm đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung và tiến độ. Bên cạnh đó rà soát, bố trí máy tính kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng, mạng Internet hợp lý để sử dụng phần mềm; phân công cán bộ phụ trách công nghệ thông tin để quản trị, triển khai phần mềm của cơ quan, đơn vị mình…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quy định về gửi, nhận và xử lý văn bản thường trên mạng Internet; danh mục văn bản chỉ gửi bản điện tử (có ký số) không gửi kèm bản giấy; tổ chức tập huấn, hướng dẫn, triển khai phần mềm cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra theo lộ trình đến tháng 10-2020 đảm bảo 100% văn bản điện tử gửi, nhận trên phần mềm theo danh mục được quy định.
 
Lan Anh
 
,