Đại hội Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy M'Đrắk lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cập nhật lúc 14:34, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)
.

Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy M’Đrắk vừa tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy M’Đrắk hiện có 32 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong nhiệm vụ được giao. Các chi bộ phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và của cấp ủy cấp trên; tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành các văn bản cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…

mm
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy M'Đrắk và và đại biểu đi dự đại hội cấp trên 

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan huyện ủy đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện Quy chế nêu gương, thực hiện chương trình rèn luyện đảng viên, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 5 đảng viên mới, vượt 25% chỉ tiêu nghị quyết.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy M’Đrắk tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như: 100% cán bộ, đảng viên tích cực nghiên cứu và tham gia đầy đủ các lớp quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; trên 70% cán bộ, đảng viên đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính; 100% cơ quan, gia đình cán bộ, đảng viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; kết nạp từ 1 - 2 đảng viên mới; 100% cán bộ, đảng viên tự giác nghiên cứu và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng bộ và 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy M’Đrắk khóa XIX; bầu 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện M’Đrắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đức Khá

 

 

,