Huyện Ea H'leo đầu tư hơn 24 tỷ đồng thực hiện xây dựng cơ bản vào năm 2018
Cập nhật lúc 16:44, Thứ Ba, 30/01/2018 (GMT+7)
Năm 2018, huyện Ea H’leo sẽ đầu tư 24,2 tỷ đồng cho công tác xây dựng cơ bản, trong đó ngân sách tỉnh bổ sung 4,2 tỷ đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất 20 tỷ đồng.
 
Theo kế hoạch, địa phương sẽ phân bổ 16,2 tỷ đồng để thanh toán nợ 5 công trình, bố trí cho 4 công trình chuyển tiếp từ năm 2017 và phân bổ cho 4 công trình mở mới năm 2018; 3 tỷ đồng đối ứng các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; 3 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng...
 
Đường liên xã Ea Khal - Cư Mốt, huyện Ea H'leo đã xuống cấp nặng, dự kiến được xây dựng, nâng cấp trong năm 2018
Đường liên xã Ea Khal - Cư Mốt (huyện Ea H'leo) đã xuống cấp nặng, dự kiến được xây dựng, nâng cấp trong năm 2018
 
Để số vốn trên phát huy hiệu quả, huyện sẽ chú trọng công tác kiểm ra, giám sát từ khâu đề xuất chủ trương đầu tư, khảo sát, thiết kế, thẩm định, lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công và nghiệm thu công trình, trong đó đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, tiến độ thực hiện và quản lý, sử dụng vốn.
 
Minh Thông
 
,