Nhiều đối tượng được cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí
Cập nhật lúc 17:06, Thứ Năm, 20/09/2018 (GMT+7)
.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, có hiệu lực từ ngày 1-11-2018.
 
Đối tượng áp dụng là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ; tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử; các cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.
 
Nhân viên Công ty TNHH Quản lý đô thị và môi trường Buôn Hồ thực hiện kê khai thuế điện tử
Nhân viên Công ty TNHH Quản lý đô thị và môi trường Buôn Hồ thực hiện kê khai thuế điện tử
 
Về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, Nghị định nêu rõ: khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định. Trường hợp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có sử dụng máy tính tiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
 
Các loại hóa đơn điện tử bao gồm: Hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho điện tử hoặc các chứng từ điện tử… theo định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định.
 
Để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, Nghị định cũng quy định cụ thể về các đối tượng được cơ quan thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí. Cụ thể, hộ, cá nhân kinh doanh, trừ hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng hoặc 10 tỷ đồng trở lên ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ; doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng, kể từ khi thành lập doanh nghiệp; doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND cấp tỉnh, trừ doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.
 
Chính phủ yêu cầu việc thực hiện hóa đơn điện tử phải được hoàn thành chậm nhất vào ngày 1-11-2020. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31-10-2020.
 
Giang Nam
,