Đắk Lắk thiếu trên 1.100 giáo viên các cấp học
Cập nhật lúc 16:21, Thứ Hai, 01/10/2018 (GMT+7)
.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Nội vụ và Bộ GD-ĐT về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục tỉnh Tây Nguyên.

Công văn nêu rõ hiện nay, có tình trạng thiếu giáo viên tại các tỉnh Tây Nguyên, nhất là mầm non và tiểu học khi năm học mới đã bắt đầu.

Tiếp theo chỉ đạo tại Công văn số 8593/VPCP-TCCV ngày 7-9-2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ GD-ĐT có biện pháp giải quyết ngay biên chế giáo viên còn thiếu tại các tỉnh này, bảo đảm quyền lợi của  học sinh. Đối với vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định, chậm nhất trước ngày 10-10-2018.

Xung quanh vấn đề thiếu giáo viên năm học 2018 - 2019 tại tỉnh Đắk Lắk, chiều 28-9 trả lời phóng viên Báo Đắk Lắk, đại diện Sở Nội vụ cho biết ngày 11-7-2017, UBND tỉnh có Tờ trình số 78/TTr - UBND tỉnh báo cáo về kế hoạch biên chế công chức, số lượng viên chức năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo tăng 1.102 biên chế, trong đó chủ yếu tăng ở bậc mầm non 1.053 người. Ở tờ trình này, UBND tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, bổ sung biên chế viên chức sự nghiệp GD-ĐT để đáp ứng tình hình thực tế hiện nay của địa phương, đặc biệt ở bậc học mầm non để thực hiện theo định mức quy định tại Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của liên Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ (sau đây gọi tắt là Thông tư 06).

 Giờ ăn trưa của các cháu ở một trường mầm non trên địa bàn huyện Lắk
Giờ ăn trưa của các cháu ở một trường mầm non trên địa bàn huyện Lắk.

Sau khi có tờ trình trên, ngày 28-9-2017, Bộ Nội vụ có Công văn số 5207/BNV-TCBC gửi Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk trả lời về việc số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của tỉnh.  Về vấn đề này, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Tại Kết luận số 17-KL/TW, ngày 11-9-2017 của Bộ Chính trị về tình hình thưc hiện biên chế, tinh giản biên chế của  các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021 đã  chỉ đạo: “Dừng việc giao chỉ tiêu biên chế giai đoạn 2017 - 2021; thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10%, bình quân phải giảm ít nhất 2,5%/năm biên chế của cả hệ thống chính trị (trong đó có các đơn vị sự nghiệp công lập); đồng thời tại Công văn số 9755/VPCP-TCCV, ngày 14-9-2017 của Văn phòng Chính phủ về việc số lượng người làm việc trong  các đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo “chưa bổ sung lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối Chính phủ quản lý năm 2017”. Căn cứ các văn bản nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh thực hiện theo quy định.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo trên, UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2021, với mục tiêu đến năm 2021 toàn tỉnh tinh giản biên chế trên 10% tổng biên chế được giao năm 2015. Do đó, dù đang thiếu trên 1.100 giáo viên các cấp học, tỉnh thực hiện tinh giản bộ máy biên chế nhà nước. 

Gia Nguyên

 

,