Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Kar: Đột phá trong xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Tư, 29/08/2018 (GMT+7)
.

Nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Ea Kar đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS), qua đó góp phần xây dựng đơn vị “Vững mạnh toàn diện”.

Theo đánh giá của Ban CHQS huyện, những năm gần đây, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, kinh tế - xã hội luôn giữ được tốc độ tăng trưởng khá. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ âm mưu chống phá nước ta, lôi kéo kích động một số quần chúng nhân dân, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; hoạt động của một số tà đạo và những tác động mặt trái của cơ chế thị trường; thiên tai, dịch bệnh... diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên không đồng đều, đời sống của một số CBCS còn gặp nhiều khó khăn... đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương.

Mô hình “Tủ sách pháp luật” của Ban CHQS huyện Ea Kar.
Mô hình “Tủ sách pháp luật” của Ban CHQS huyện Ea Kar.

Trước những thách thức trên, Đảng ủy, Ban CHQS huyện xác định phải đoàn kết, tập trung giải quyết những yếu kém và làm tốt công tác tư tưởng để ổn định tình hình cho CBCS trong cơ quan, đơn vị. Trong đó, công tác giáo dục, quản lý bộ đội phải toàn diện, đồng thời phải nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, Ban CHQS huyện đã triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và quản lý kỷ luật; tổ chức quán triệt toàn bộ mệnh lệnh, chỉ thị về xây dựng đơn vị chính quy và chấp hành kỷ luật của cấp trên tới toàn bộ CBCS trong đơn vị; tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng với nhiều phương thức, phương pháp giáo dục phù hợp; khuyến khích CBCS nêu cao ý thức tự giác chấp hành các quy định; đấu tranh, ngăn chặn, khắc phục những điểm yếu, mặt yếu... Thượng tá Lê Xuân Chung, Chính trị viên Ban CHQS huyện Ea Kar cho biết: “Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên cơ bản CBCS trong đơn vị nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân đội; có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao; tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Mô hình “Mỗi ngày học một điều luật” của Ban CHQS huyện Ea Kar.
Mô hình “Mỗi ngày học một điều luật” của Ban CHQS huyện Ea Kar.
 

“Những cách làm hiệu quả, đúng đắn được CBCS hưởng ứng tích cực và thực hiện nghiêm túc; 100% cán bộ, sĩ quan thường xuyên được kiểm tra phương tiện giao thông, khi tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm và không có vụ việc vi phạm về an toàn giao thông; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn đạt từ 98% trở lên, chất lượng năm sau cao hơn năm trước...”.

 
 
Thượng tá Lê Xuân Chung, Chính trị viên Ban CHQS huyện Ea Kar

Hằng năm, 100% CBCS có bản đăng ký quyết tâm chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông. Thông qua các cuộc họp giao ban hằng ngày, hằng tuần, Ban CHQS huyện kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, trên cơ sở đó nêu cao trách nhiệm trong xây dựng đơn vị chính quy và chấp hành nghiêm kỷ luật.

Nhằm khắc phục sự khô cứng trong công tác PBGDPL, đơn vị chủ động đổi mới hình thức sinh hoạt, nội dung tuyên truyền bám sát với thực tế đời sống của CBCS như: duy trì mô hình “Tủ sách pháp luật”, triển khai mô hình “Mỗi ngày học một điều luật”, “Mỗi ngày học một điều Bác Hồ dạy”... Trong đó, mô hình “Mỗi ngày học một điều luật”  được thực hiện vào 15 phút buổi sáng hằng ngày. Nội dung tuyên truyền không chỉ là các điều luật về quân sự, quốc phòng hay dân quân tự vệ mà còn có cả Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống tham nhũng… Mô hình này đã góp phần đưa hoạt động tuyên truyền PBGDPL ở đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng, trở thành nhu cầu của bộ đội trong tìm hiểu và thực hiện các quy định của đơn vị, điều lệnh quân đội và pháp luật Nhà nước; đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức tư tưởng và hành động của CBCS. Hay như mô hình “Tủ sách pháp luật” với việc các cuốn sách mới được cập nhật thường xuyên, sắp xếp khoa học, nhờ vậy CBCS dễ dàng tra cứu, tìm kiếm tham khảo...

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và sự gia tăng các loại hình tội phạm trong lĩnh vực này, Ban CHQS huyện chú trọng giáo dục, tuyên truyền những quy định của Nhà nước, quân đội và đơn vị về chế độ bảo mật thông tin, quy định sử dụng Internet cho CBCS, trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục để quân nhân có ý thức bảo mật khi sử dụng mạng. Đồng thời, quán triệt, nghiêm cấm sử dụng các loại văn hóa phẩm xấu, độc hại, những hành vi lừa đảo, đưa thông tin thất thiệt, cá độ, bài bạc... thông qua các phương tiện công nghệ thông tin để CBCS nắm chắc và không vi phạm.

 Thế Hùng

 

,