Huyện Ea Súp: xây dựng nền quốc phòng toàn dân đạt kết quả toàn diện
Cập nhật lúc 10:48, Thứ Hai, 19/08/2019 (GMT+7)
.
Trong 10 năm qua (giai đoạn 2009 - 2019), sự nghiệp xây dựng quốc phòng toàn dân được Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành trong huyện Ea Súp triển khai tích cực, đạt kết quả khá toàn diện.
 
Nổi bật là thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ từng bước được hoàn thiện; xây dựng khu vực phòng thủ của huyện vững mạnh, đi vào chiều sâu; việc quy hoạch quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng; thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ được quan tâm đầu tư nguồn lực xây dựng, củng cố hệ thống công trình chiến đấu, công trình phòng thủ theo đề án đã được phê duyệt, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn. 
 
Lãnh đạo huyện Ea Súp khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019
Lãnh đạo huyện Ea Súp khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019. Ảnh: Y.Châu
 
Thời gian qua, huyện đã tuyển sinh, cử đi đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, cao đẳng, đại học đạt 83,33%. Đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 16,81%, có 10/10 Chi bộ Quân sự xã, thị trấn; đoàn viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 74,84%. Huyện xây dựng đủ 100% đầu mối tổ chức các đơn vị dự bị động viên, quân số đạt 100%; chỉ đạo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm bảo đảm chặt chẽ, đạt chỉ tiêu, chất lượng...
 
Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng – an ninh, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực của huyện cho nhiệm vụ quốc phòng. Với tinh thần chủ động, lực lượng quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan chức năng, nâng cao khả năng, hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn, xử trí các tình huống về quốc phòng – an ninh; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...
 
Quỳnh Anh
 
 
,