Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học – công nghệ cấp Nhà nước
Cập nhật lúc 17:28, Thứ Bảy, 06/01/2018 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa đề xuất đặt hàng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm vụ khoa học – công nghệ (KH-CN) cấp Nhà nước thuộc Chương trình KH-CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đối với dự án “Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp có hiệu quả cao, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và Đắk Lắk”.

a
Đồng bào dân tộc thiểu số xã Dang Kang, huyện Krông Bông phát triển kinh tế từ cây cà phê. (Ảnh minh họa)

Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển mô hình nông – lâm kết hợp nhằm khai thác tối ưu lợi thế tự nhiên, góp phần tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên địa phương, sản xuất bền vững, thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái và tăng thu nhập cho người dân. Dự kiến, kinh phí thực hiện dự án khoảng 16 tỷ đồng (Dự án hỗ trợ 8 tỷ đồng và người dân đóng góp 8 tỷ đồng), thời gian thực hiện từ 2018-2020.

Đây là nhiệm vụ khoa học có quy mô lớn, phức tạp, cấp thiết và có tính liên ngành, liên vùng cần được giải quyết ở cấp quốc gia và cần được sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như các tổ chức KH-CN trong nước và quốc tế trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thúy Hồng
 

,