Kiểm tra công tác cải cách hành chính các xã, thị trấn của huyện M'Đrắk
Cập nhật lúc 08:31, Thứ Tư, 29/08/2018 (GMT+7)
.
Ngày 28-8, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 1228) do Trưởng Phòng CCHC (Sở Nội vụ) Lê Trần Vinh làm Phó trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác CCHC tại các xã Krông Jing, Cư M’tar, thị trấn M’Đrắk (huyện M’Đrắk).
 
Mốc thời gian kiểm tra từ 1-1-2017 đến 30-6-2018. Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung công tác CCHC được thực hiện có hiệu quả; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác CCHC ngày càng được hoàn thiện; việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được chú trọng; chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã ngày càng được nâng cao, gắn với việc tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về TTHC được thực hiện thường xuyên; việc cải cách tài chính công có chuyển biến và đạt kết quả thiết thực…
 
Trưởng phòng CCHC (Sở Nội vụ) Lê Trần Vinh phát biểu kết luận buổi làm việc tại xã Krông Jing.
Phó Trưởng đoàn Lê Trần Vinh phát biểu kết luận buổi làm việc tại xã Krông Jing. 

Theo báo cáo từ các xã, thị trấn, trong khoảng thời gian từ 1-1-2017 đến 30-6-2018, xã Krông Jing đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 4.116 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn; xã Cư M’tar đã giải quyết được 5.157 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn, tổ chức được 13 đợt tuyên truyền pháp luật với 1.540 lượt người tham gia; UBND thị trấn M’Đrắk đã tiếp nhận 9.921 hồ sơ, giải quyết hồ sơ 100% đúng hạn, hiện đang giải quyết 4 đơn thư kiến nghị.

Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính tại xã Cư M’tar.
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính tại xã Cư M’tar.

Qua kiểm tra, các xã, thị trấn kiến nghị Đoàn kiểm tra, UBND huyện M’Đrắk quan tâm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác CCHC; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; tổ chức thi công chức cấp xã để bảo đảm tiêu chuẩn, chức danh cán bộ ở cơ sở...

Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh làm việc tại thị trấn M’Đrắk.
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh làm việc tại thị trấn M’Đrắk.

Phát biểu tại các điểm kiểm tra, Phó Trưởng đoàn Lê Trần Vinh đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, đề nghị các xã, thị trấn chú trọng công tác xây dựng, ban hành các kế hoạch CCHC, trong đó cần chi tiết các nhiệm vụ, có phân công bộ phận, cá nhân phụ trách rõ ràng để làm căn cứ kiểm tra, đôn đốc; kiện toàn, sắp xếp, bố trí lại cơ sở vật chất ở Bộ phận một cửa để tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi đến giải quyết TTHC; có kế hoạch tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về các quy định của pháp luật về TTHC…

Duy Tiến

,