Huyện Ea Kar giải ngân trên 14 tỷ đồng vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
Cập nhật lúc 17:32, Thứ Ba, 11/09/2018 (GMT+7)
.

UBND huyện Ea Kar cho biết, tính đến cuối tháng 8-2018, huyện đã giải ngân trên 14,6 tỷ đồng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Trong đó, nguồn vốn đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giải ngân được hơn 5,9 tỷ đồng (đạt 61,7% kế hoạch), vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên 7,1 tỷ đồng (đạt 81% kế hoạch) và vốn lồng ghép từ 2 chương trình trên 1,6 tỷ đồng (đạt 47,5% kế hoạch). 

ổng
Đường giao thông xã Cư Bông (huyện Ea Kar) được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốcgia giảm nghèo bền vững

Với nguồn vốn trên, từ năm 2017 đến nay huyện đã triển khai thực hiện 36 dự án, trong đó có 24 dự án xây dựng hạ tầng, 3 dự án duy tu bảo dưỡng, 4 dự án trả nợ xây dựng cơ bản và 5 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, góp phần thực hiện các tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới như: giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư và hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo…

Yến Ngọc

 

,