Kiểm tra cải cách hành chính tại một số đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cập nhật lúc 22:54, Thứ Ba, 11/09/2018 (GMT+7)
.
Ngày 11-9, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 1228) đã làm việc với hai đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh.
 
Tại hai đơn vị, Đoàn kiểm tra 1228 đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC trong thời gian từ đầu năm 2017 đến tháng 6-2018 với các nội dung trọng tâm về công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; việc thực hiện xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết TTHC quá hạn...
 
Đoàn kiểm tra 1228 làm việc với Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh.
Đoàn kiểm tra 1228 làm việc với Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh.
 
Qua kiểm tra cho thấy, hai đơn vị cơ bản triển khai đầy đủ các nội dung được kiểm tra về công tác CCHC cũng như Chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 28-12-2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn TTHC trên địa bàn tỉnh. Việc cập nhật, triển khai, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định đến công chức, viên chức và người lao động cụ thể, kịp thời, giúp cho công tác CCHC tại các đơn vị được tiến hành khoa học và hiệu quả. Các TTHC được công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; việc giải quyết TTHC đi vào nền nếp; không có hồ sơ giải quyết TTHC quá hạn. Đội ngũ công chức, viên chức được đào tạo chính quy và có kỹ năng, ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính được đẩy mạnh...
 
Thành viên Đoàn kiểm tra 1228 kiểm tra hồ sơ TTHC tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
Thành viên Đoàn kiểm tra 1228 kiểm tra hồ sơ TTHC tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
 
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, khó khăn: Đối với Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, hiện nay đang triển khai thực hiện mô hình trung tâm công tác xã hội cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới, nhưng trong Quyết định 971/QĐ-SLĐTBXH ngày 15-12-2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không quy định rõ chức năng về bình đẳng giới. Đối với Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh, số lượng học viên vào hằng năm nhiều, trong khi biên chế được giao ít nên cán bộ làm công tác ở bộ phận tiếp nhận phải kiêm nhiệm nhiều việc, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc; nguồn kinh phí hỗ trợ cho việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác CCHC vẫn chưa đáp ứng theo yêu cầu...
 
Lan Anh
 
,