Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Sở Nội vụ
Cập nhật lúc 19:17, Thứ Sáu, 16/11/2018 (GMT+7)
.
Sáng 16-11, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bùi Hồng Quý, Tổ trưởng, Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Sở Nội vụ.
 
Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Nội vụ đã khắc phục khó khăn, bám sát thực hiện nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, hệ thống tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố, kiện toàn, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
 
Đến nay, trong 58 nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực nội vụ được UBND tỉnh giao, Sở Nội vụ đã hoàn thành 43 nhiệm vụ, đang thực hiện 15 nhiệm vụ; giải quyết 3/6 đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; đã tiếp nhận, xử lý 10.636 văn bản và phát hành 2.079 văn bản đi qua Hệ thống quản lý văn bản Idesk; giải quyết 357 thủ tục hành chính qua Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông…
 
Giám đốc Sở Nội vụ Miêng  Klơng nêu ý kiến tại buổi kiểm tra
Giám đốc Sở Nội vụ Miêng Klơng nêu ý kiến tại buổi kiểm tra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh của Sở Nội vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là một số văn bản tham mưu còn chậm tiến độ; các cơ quan, đơn vị chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ được Trung ương, tỉnh giao. Việc cắt giảm biên chế sự nghiệp Giáo dục và Y tế hằng năm gặp khó khăn. Đề án thu hút, đào tạo nguồn nhân lực từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc chưa thống nhất với Bộ Nội vụ...

Tại buổi kiểm tra, Sở Nội vụ đã kiến nghị, đề xuất với Tổ kiểm tra: UBND tỉnh cần tính toán hợp lý thời gian từ ngày phát hành văn bản chính thức đến ngày trả lời văn bản để công tác tham mưu, thực thi nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả; bố trí kinh phí di dời kho lưu trữ tài liệu; thường xuyên giữ mối liên hệ, sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời, đúng quy định các nhiệm vụ được giao...
 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bùi Hồng Quý, Tổ trưởng, Trưởng đoàn kiểm tra
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bùi Hồng Quý, Tổ trưởng, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bùi Hồng Quý, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Nội vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời chia sẻ những khó khăn, tồn tại của Sở Nội vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở báo cáo, phân tích của các thành viên trong tổ, yêu cầu Sở Nội vụ cần bám sát các chương trình, văn bản của UBND tỉnh để có những tham mưu kịp thời, hiệu quả;  Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử ở địa phương; Củng cố, xây dựng bộ máy, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan Sở Nội vụ…

Nguyên Hoa
 
,