Đẩy mạnh hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa
Cập nhật lúc 15:14, Thứ Ba, 10/09/2019 (GMT+7)
.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có văn bản yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở và các sở, ban, ngành đẩy mạnh việc hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về công tác bảo vệ môi trường đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về tác hại của rác thải nhựa và túi nilon nhằm thay đổi thói quen, hành vi sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; nêu cao tinh thần, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện phong trào chống rác thải nhựa.
 
a
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sử dụng chai và ly thủy tinh trong công sở và các cuộc họp. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, nghiên cứu đưa các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác bảo vệ môi trường, trong đó có các mục tiêu về giảm rác thải nhựa, bao bì nilon trên địa bàn tỉnh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng năm và từng giai đoạn; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện; ưu tiên bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các phong trào chống rác thải nhựa có hiệu quả, nhất là đẩy mạnh triển khai chiến dịch truyền thông về chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh nhằm kêu gọi sự chung tay, góp sức bảo vệ môi trường, ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa của các cấp, ngành và toàn xã hội…

Thúy Hồng

,