Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Cập nhật lúc 16:07, Thứ Ba, 07/04/2020 (GMT+7)
.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo, ngày 3-4-2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2825/UBND-NC về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Mọi khiếu nại, tố cáo phải được xem xét với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật; lấy kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu và cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường chủ trì một buổi tiếp công dân định kỳ. (Ảnh minh họa)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường chủ trì một buổi tiếp công dân định kỳ. (Ảnh minh họa)

Cần tăng cường tổ chức đối thoại và tái đối thoại với công dân khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở để hạn chế công dân khiếu kiện vượt cấp; thường xuyên liên hệ với Ban Tiếp công dân tỉnh để nắm tình hình về khiếu nại, tố cáo; chủ động, tích cực trong công tác kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Đặc biệt, khi xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp thì phải tập trung chỉ đạo, giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”, gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Khi có công dân khiếu kiện đông người, vượt cấp phải phân công, bố trí người có đủ thẩm quyền phối hợp cùng với các cơ quan chức năng liên quan trực tiếp vận động, thuyết phục, có biện pháp đưa công dân trở về địa phương giải quyết; xử lý nghiêm đối với trường hợp kích động, lôi kéo công dân khiếu kiện đông người hoặc lợi dụng khiếu kiện để gây rối…

UBND tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh) cần thường xuyên giữ mối liên hệ với Ban Tiếp công dân Trung ương về tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người để có phương án giải quyết; kiến nghị kịp thời cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng”.

Công an tỉnh phải có biện pháp ứng phó đối với tình huống phức tạp, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ đến để giải thích, hướng dẫn, vận động đưa công dân khiếu kiện trở về địa phương giải quyết; có biện pháp xử lý kịp thời những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo có hành vi vượt quá giới hạn, gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật…

Thanh tra tỉnh lập danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đến trụ sở tiếp công dân của Trung ương và của tỉnh, đồng thời đề xuất biện pháp giải quyết theo quy định. Trong quá trình giải quyết khiếu nại phải chú trọng công tác đối thoại, xem xét đầy đủ các khía cạnh pháp lý và thực tế của vụ việc để có biện pháp giải quyết có lý, có tình, khả thi, chấm dứt được khiếu nại; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

  Duy Tiến

 

,