Bộ Chính trị, Ban Bí thư duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cập nhật lúc 15:56, Thứ Năm, 17/09/2020 (GMT+7)
.

Sáng 17-9, tại TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

f
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc

Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường đã trình bày các dự thảo văn kiện trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Dự thảo Báo cáo chính trị và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và phương án nhân sự Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

f
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường trình bày dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, dịch vụ tăng nhanh, quy mô kinh tế được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,75%/năm, quy mô nền kinh tế tăng cao, gấp 1,52 lần so với năm 2015. Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư và đạt nhiều kết quả cao. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính, tư pháp, đối ngoại có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Đắk Lắk đề ra phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 70,69 triệu đồng; tổng giá trị xuất khẩu đạt 3.520 triệu USD, bình quân đạt 704 triệu USD/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 12.500 tỷ đồng, trong 5 năm đạt 53.000 tỷ đồng (tăng bình quân 8%/năm); phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,5 - 2%/năm; riêng hộ nghèo dân tộc thiểu số hằng năm giảm 3 - 4%. Hằng năm, tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ từ 50% trở lên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ từ 15 - 20%…

f
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra sáu nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững; Chú trọng phát triển du lịch và dịch vụ ở đa lĩnh vực; Tập trung phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến sâu, cơ khí, phần mềm…; Giữ gìn, phát huy, xây dựng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, bảo đảm an sinh xã hội; Phát huy sức mạnh tổng hợp của các dân tộc và cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Tỉnh cũng đề ra ba khâu đột phá là: Đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

f
Các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI đã chuẩn bị đề án nhân sự trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh khóa mới công phu, đúng quy định.

Theo đó, tỉnh dự kiến giới thiệu 59 nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu chọn 53 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới (trong đó nhân sự giới thiệu tái cử là 41 đồng chí và 18 đồng chí giới thiệu tham gia lần đầu).

Cơ cấu cụ thể: người dân tộc thiểu số chiếm 30,5%; nữ chiếm 23,73%; trẻ (sinh từ tháng 11-1980 trở lại đây) chiếm 11,86%; độ tuổi từ 40 - 50 tuổi chiếm 37,29%; trên 50 tuổi chiếm 50,84%. Nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Thường vụ có 17 đồng chí để bầu lấy 15 đồng chí (trong đó, tái cử có 13 đồng chí và 4 đồng chí giới thiệu tham gia lần đầu). Nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 13 đồng chí để bầu chọn 11 đồng chí (gồm 7 đồng chí giới thiệu tái cử và 6 đồng chí tham gia lần đầu).

f 
Các đại biểu tham gia buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, ngành Trung ương đã tập trung phân tích, đánh giá những thành tựu, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; phân tích, dự báo những tác động, tiềm năng, lợi thế và lưu ý một số giải pháp tỉnh cần tập trung trong thời gian tới. Đồng thời, chỉ ra những vấn đề tỉnh cần quan tâm để hoàn thiện dự thảo văn kiện, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đưa tỉnh phát triển hơn trong những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực phát triển phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí cũng đồng tình với những nội dung được thể hiện trong dự thảo các văn kiện của tỉnh và cho rằng công tác chuẩn bị nhân sự đã được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu theo quy định của Trung ương. Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: Đắk Lắk đã đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời đề nghị trong báo cáo chính trị, tỉnh dành thời lượng để bàn sâu, kỹ hơn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung nêu ra các giải pháp, sáng kiến xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên với đầy đủ các tiêu chuẩn, tiêu chí…

f
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (đứng giữa) trao đổi với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tại buổi làm việc

Đồng chí lưu ý: Đắk Lắk là tỉnh có vị trí chiến lược của Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, vì vậy, tỉnh cần chú trọng hơn nữa đến công tác bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh - chính trị; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thuận lợi, nhất là tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang. Tỉnh cần chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông sản dạng chuyên sâu; phải có quy hoạch cụ thể vùng phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, tránh sự đầu tư phát triển ồ ạt gây hậu quả về sau.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Cường tiếp thu và trân trọng cảm ơn các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều ý kiến quý báu đóng góp cho tỉnh, nhất là những ý kiến gợi mở về tầm nhìn, tư duy chiến lược, giải pháp để lãnh đạo toàn diện các mặt công tác nhằm đưa sự phát triển của tỉnh lên tầm cao mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Lê Thành

,