Hướng đến sự hài lòng của người dân
Cập nhật lúc 10:30, Thứ Sáu, 23/02/2018 (GMT+7)
Năm 2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) và cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phóng viên Báo Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với ông TRƯƠNG VĂN SÁNG, Giám đốc BHXH tỉnh xung quanh vấn đề này. 
 
Giám đốc BHXH tỉnh Trương Văn Sáng.
Giám đốc BHXH tỉnh Trương Văn Sáng.
• Ông có thể nêu lên một số kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách BHYT và giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT để hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh?
 
Thời gian qua, ngành BHXH tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực BHYT. Năm 2017, toàn tỉnh có 1.532.916 người tham gia BHYT (đạt 100,21% kế hoạch), chiếm tỷ lệ bao phủ BHYT là 81,77% dân số, vượt 0,17% so với chỉ tiêu Chính phủ giao; quyền lợi của người có thẻ BHYT tiếp tục được bảo đảm. 
 
Năm 2018, Chính phủ giao chỉ tiêu bao phủ BHYT cho tỉnh Đắk Lắk là 84,5%, tương đương số lượng phải phát triển thêm khoảng 89.000 người. Cùng với việc thực hiện tốt chính sách đổi mới của ngành, BHXH tỉnh đang tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế chính sách phù hợp nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHYT bắt buộc đối với lao động trong các đơn vị doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đối với hộ gia đình nông - lâm nghiệp có mức sống trung bình, ngành BHXH chú trọng tổ chức phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chính sách hỗ trợ BHYT, quy trình, thủ tục thẩm định, xác nhận đối tượng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tham gia BHYT; tiếp tục mở rộng đại lý thu là người dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của già làng, trưởng buôn và người có uy tín tại địa phương nhằm tăng tỷ lệ bao phủ cho nhóm đối tượng BHYT hộ gia đình; thực hiện nội dung ký kết liên ngành BHXH - Giáo dục và Đào tạo về BHYT học sinh sinh viên; phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phương án hỗ trợ tiền đóng BHYT cho các đối tượng.
 
Nhân viên bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, BHXH tỉnh tư vấn, hướng dẫn người dân  giải quyết chế độ BHXH.
Nhân viên bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, BHXH tỉnh tư vấn, hướng dẫn người dân giải quyết chế độ BHXH.
• Để hướng đến sự hài lòng của người dân, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ đóng vai trò quan trọng. Thời gian tới, ngành BHXH tỉnh sẽ tập trung triển khai những nội dung nào nhằm hiện đại hóa công tác quản lý BHXH, thưa ông? 
 
Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, nghiệp vụ đã được ngành  BHXH triển khai đồng bộ theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Năm 2018, BHXH tỉnh sẽ bổ sung, hiệu chỉnh hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001-2008 áp dụng trong các hoạt động của ngành; đẩy mạnh giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với các đơn vị sử dụng lao động, phấn đấu đạt trên 50% số hồ sơ giao dịch điện tử trên tổng số hồ sơ tiếp nhận; trên 90% kết quả thủ tục được trả thông qua dịch vụ bưu chính; chú trọng việc liên thông hệ thống thông tin giám định BHYT với cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng với cơ quan BHXH; tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, bổ sung kịp thời dữ liệu phát sinh mới, cấp mã số BHXH cho người tham gia; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
 
• Năm 2018, chính sách BHXH có nhiều điểm mới. Theo ông, người dân cần quan tâm đến những nội dung nào để việc tiếp cận chính sách này được thuận lợi hơn?
 
Luật BHXH 2014 có hiệu lực từ ngày 1-1-2016, tuy nhiên, có nhiều quy định BHXH kể từ 1-1-2018 mới chính thức được áp dụng. Trong đó, chủ sử dụng lao động và người lao động cần lưu ý những quy định mới sau: Thêm 2 nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm người lao động có hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng; người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; sửa đổi quy định về đóng, hưởng BHXH hàng tháng từ ngày 1-1-2018 trở đi; tăng dần số năm đóng BHXH để được hưởng mức lương hưu tối đa. 
 
Từ 1-1-2018, lao động nữ đến tuổi nghỉ hưu khi đóng đủ 15 năm BHXH được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Từ năm thứ 16 trở đi, mức hưởng BHXH tăng thêm 2%; đóng đủ 30 năm được hưởng lương hưu tối đa 75% thay vì 25 năm như hiện nay. Từ 1-1-2018, để hưởng lương hưu 45%, lao động nam phải đóng BHXH đủ 16 năm; tới năm 2022 phải đóng 20 năm BHXH mới được hưởng mức lương 45%; muốn hưởng lương hưu ở mức tối đa 75%, lao động nam phải đóng bảo hiểm 35 năm, thay vì 30 năm như hiện nay. Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi theo quy định bị trừ 2%. Nhà nước hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, tức là 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; 25% đối với hộ cận nghèo; 10% cho các đối tượng khác.
 
• Trân trọng cảm ơn ông!
 
Nguyễn Xuân (thực hiện)
,