Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Cập nhật lúc 11:40, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

Bảo vệ chính trị nội bộ là bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Nhờ đó, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực trong việc xây dựng kế hoạch, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện Quy định số 57 - QĐ/TW, ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Quyết định số 69 - QĐ/TW, ngày 25-7-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về thực hiện Quy chế phối hợp đối với một số cơ quan ở Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 4825 - QĐ/TU ngày 16-10-2007 và Quyết định số 1235 – QĐ/TU ngày 7-7-2014 về Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với 8 cơ quan, đơn vị liên quan.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư  Tỉnh ủy Trần Quốc Cường (bìa phải) cùng lãnh đạo các đơn vị thăm hỏi tình hình đời sống người dân buôn Ea Bô, xã Cư Bông (huyện Ea Kar).
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường (bìa phải) cùng lãnh đạo các đơn vị thăm hỏi tình hình đời sống người dân buôn Ea Bô, xã Cư Bông (huyện Ea Kar).

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị, an ninh nội bộ. Các đơn vị đã thường xuyên thảo luận, trao đổi những thông tin về nội bộ, những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm; tổ chức rà soát, thẩm định hồ sơ, soát xét tiêu chuẩn chính trị cho các đối tượng phục vụ công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng cũng tích cực phối hợp trong việc nắm tình hình, thẩm tra, xác minh đơn thư; thẩm định kết quả khai thác hồ sơ, tài liệu có liên quan để tham mưu cho cấp ủy các cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận, giải quyết kịp thời những vụ việc về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

 

“Để nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; làm tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ trong việc khai thác hồ sơ, rà soát chính trị nội bộ, thẩm tra, xác minh lý lịch của cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

 

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn

Đồng chí Siu Niê Hương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết, thực hiện quy chế phối hợp, từ năm 2007 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chuyển Ban Tổ chức Tỉnh ủy 54 trường hợp đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với cán bộ, đảng viên liên quan đến vấn đề chính trị và công tác cán bộ để xem xét, giải quyết; thông báo 29 trường hợp đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý vi phạm phải thi hành kỷ luật và tham gia 250 lượt ý kiến thỏa thuận, hiệp y về công tác cán bộ của các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy còn phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu về công tác nhân sự Đại hội Đảng, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng.

Thực hiện quy chế phối hợp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, các cơ quan, đơn vị đã chủ động cung cấp các thông tin, tài liệu về âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, hoạt động của các phần tử phản động; tuyên truyền, đấu tranh, phản bác, chống các quan điểm sai trái trong nội bộ Đảng; thực hiện tốt việc xét duyệt, quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài học tập, công tác hoặc có mối quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài… Theo Đại tá Nguyễn Thế Lực, Phó Giám đốc Công an tỉnh, để thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Đảng ủy Công an tỉnh đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ với 25 Đảng ủy các sở, ban, ngành trong tỉnh. Hằng năm, các đơn vị phối hợp tổ chức hàng chục đợt phát động  phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban ngành…

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp thăm hỏi đời sống người dân trên địa bàn.
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp thăm hỏi đời sống người dân trên địa bàn.

Đồng chí Y Lia Tơr, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Qua 10 năm thực hiện quy chế phối hợp, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan, đơn vị đã cùng nhau trao đổi, xử lý những thông tin nghiệp vụ, những vấn đề phát sinh được dư luận quan tâm; phối hợp hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, thẩm tra, xác minh nhằm tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy đảng kết luận, giải quyết, xử lý chính xác các vụ việc về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tạo sự ổn định về chính trị, đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh.

Nguyễn Xuân

,