Trên 81% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đạt trong sạch vững mạnh
Cập nhật lúc 17:55, Thứ Ba, 06/02/2018 (GMT+7)

Sáng 6-2, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2017 cấp ủy các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc Đảng ủy Khối đã chủ động phối hợp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực và đạt được những kết quả tích cực. 

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 của Ban Chấp  hành Trung ương Đảng khóa XII; chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 

500
Các đại biểu tham dự hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, đánh giá, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy được quan tâm thực hiện và có chuyển biến tích cực. Trong năm, đã thành lập mới 5 chi bộ, kết nạp được 258 đảng viên (vượt chỉ tiêu tỉnh giao 33 đảng viên); gợi ý nội dung kiểm điểm đối với 16 tập thể còn tồn tại khuyết điểm. 

Kết quả phân loại cuối năm có 64 TCCS đảng trong sạch vững mạnh (đạt 81,01%), không có TCCS đảng yếu kém; 98,92% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra giám sát được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch; giải quyết kịp thời các vụ việc có đơn thư tố cáo hoặc phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm. 

í
Bí thư Đảng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Đình Quế trao Giấy khen tặng các chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liên tục (2013-2017). 

Năm 2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu là: 100% TCCS đảng tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trên 85% TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt trong sạch, vững mạnh, không có TCCS đảng yếu kém, 95% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp mới 248 đảng viên trở lên; 100% cơ quan, đơn vị có TCCS đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

21
Các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liên tục (2013-2017) nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tặng Giấy khen cho 9 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liên tục (2013-2017); 7 TCCS đảng đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2017 và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liên tục (2013-2017). 

Nguyễn Xuân

                                                                                                                                                                                                                                         

         

 

,