Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên định kỳ
Cập nhật lúc 17:54, Thứ Ba, 10/04/2018 (GMT+7)
.

Sáng 10-4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên định kỳ.

Tham dự hội nghị có các đồng chí báo cáo viên của Đảng ủy Khối và đại diện cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được phổ biến, quán triệt một số chỉ thị và quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) vừa mới được ban hành như: Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Quy định 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư “về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt và đảng viên”; Quy định 132-QĐ/TW ngày 8-3-2018 của Bộ Chính trị “về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Trần Văn Tân thông tin tại hội nghị.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Quang Tân thông tin nội dung các chỉ thị và quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng mới ban hành.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được phổ biến, quán triệt các Chương trình số 24, 25, 26-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết 19, 20, 21 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.

Nhân dịp này, các đại biểu cũng được nghe đại diện Công an tỉnh thông tin một số tình hình thời sự quốc tế, trong nước và tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh thời gian qua. 

Khả Lê

,