Thường trực HĐND TP. Buôn Ma Thuột triển khai nhiệm vụ quý II - 2018
Cập nhật lúc 21:40, Thứ Sáu, 06/04/2018 (GMT+7)
.
Thường trực HĐND TP. Buôn Ma Thuột vừa tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường, xã quý I và triển khai phương hướng hoạt động quý II-2018. 
 
Trong quý I - 2018, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 5. Tại Kỳ họp đã thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của HĐND thành phố năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2018, quyết định chỉ tiêu, mhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2018 của thành phố.
 
Bên cạnh đó, HĐND thành phố luôn tăng cường hoạt động giám sát thông qua việc xem xét báo cáo trực tiếp của UBND thành phố, các ngành, qua việc chất vất đại biểu, trả lời chất vấn của UBND thành phố và các phòng, ban thuộc tại kỳ họp; hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri được duy trì.
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: HĐND thành phố và HĐND các phường, xã cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan hữu quan trong giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của phường, xã; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác trật tự đô thị tại các phường trên địa bàn vào giữa tháng 4-2018; duy trì công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XI và HĐND phường, xã bảo đảm đúng quy định.
Hồng Chuyên
 
 
 
                              
 
,