Hơn 100 đoàn viên, quần chúng ưu tú được bồi dưỡng lý luận chính trị
Cập nhật lúc 22:07, Thứ Ba, 07/08/2018 (GMT+7)
.
Ngày 7-8, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Krông Pắc đã khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho lớp đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2018.
 
Tham dự có hơn 100 học viên là đoàn viên, quần chúng ưu tú được các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện giới thiệu bồi dưỡng.
 
Trong thời gian 4 ngày (từ 7-8 đến hết ngày 10-8), các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Học viên tham dự lớp bồi dưỡng.
Học viên tham dự lớp bồi dưỡng.
 
Lớp bồi dưỡng nhằm mục đích giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân, qua đó xây dựng kế hoạch, tích cực phấn đấu để được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Đăng Triều
 
 
 
,