Thông cáo báo chí
Cập nhật lúc 14:39, Thứ Năm, 25/04/2019 (GMT+7)
.

Ngày 22-4-2019, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy họp kỳ 61 đã xem xét, kết luận một số nội dung:

1. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 22-4-2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc.

Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tích cực. Qua gần 10 năm triển khai thực hiện, đến nay toàn huyện đã có 9/15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 120% chỉ tiêu Nghị quyết 03-NQ/TU; diện mạo nông thôn ngày càng được đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, triển khai thực hiện; yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

f
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh chủ trì cuộ họp

2. Giám sát đối với đồng chí Bùi Thanh Lam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ thuộc diện Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo Quy định phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, ban hành kèm theo Quyết định số 453-QĐ/TU, ngày 9-2-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong mốc giám sát từ tháng 3-2017 đến tháng 3-2019, đồng chí Bùi Thanh Lam đã cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ cơ bản đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước. Qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu đồng chí Bùi Thanh Lam rút kinh nghiệm, có kế hoạch khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

f
Ông Nguyễn Minh Huấn, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu ý kiến

3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy M’Đrắk, Krông Ana, Buôn Đôn, Krông Năng.

Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu các tổ chức được kiểm tra nghiêm túc rút kinh nghiệm, có kế hoạch khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

,