Thị ủy Buôn Hồ quán triệt các Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt
Cập nhật lúc 15:40, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)

Trong hai ngày 9 và 10-1, Thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các văn bản quan trọng cho cán bộ chủ chốt của huyện.

 Tại Hội nghị, đại biểu đã được phổ biến các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị quy định “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”; Quy định số 89-QĐ/TU, ngày 4-8-2017 của Bộ Chính trị về “Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý”; Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10-10-2017 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại”; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 1-12-2017 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2018...

 Thanh Nguyên

 

,