Multimedia Đọc Báo in
15:36, 07/09/2021
Thực hiện Quyết định số 524/QĐ -TTg ngày 1-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”; Đắk Lắk sẽ trồng 495.540 cây, chiếm khoảng 484 ha cây xanh tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh. 
Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​