Multimedia Đọc Báo in
15:35, 07/06/2023
Ngày 7/6, nước Chủ tịch ASEAN Indonesia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các lực lượng vũ trang các nước ASEAN trong việc đảm bảo một khu vực hòa bình, an ninh và thịnh vượng.