Multimedia Đọc Báo in
08:44, 01/10/2023
Dừng lại ở mức chế biến và xuất khẩu là chưa đủ để giúp ngành hàng cà phê phát triển mạnh mẽ và bền vững. Nhiều chuyên gia cho rằng, trong “thế giới cà phê” vẫn còn không gian mênh mông, hay nói cách khác là dư địa đầy tiềm năng để chúng ta khai thác và kiến tạo những giá trị mới mẻ khác nhằm góp phần gia tăng chuỗi giá trị kinh tế cho ngành hàng chiến lược này.