Multimedia Đọc Báo in
15:26, 14/05/2024
Lao động của tỉnh Đắk Lắk có nhu cầu tìm việc tăng; vị trí trống trong doanh nghiệp cần tuyển dụng nhiều, song cung - cầu lao động lại chưa gặp nhau.