Multimedia Đọc Báo in
12:11, 26/09/2021
Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) vừa phát hiện 20 giáo viên, cán bộ đang công tác trên địa bàn huyện Cư Kuin sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả và bằng tốt nghiệp ​​​​​​​cao đẳng, đại học không hợp lệ.
Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​