Multimedia Đọc Báo in
(Video) An toàn lao động - Bắt đầu từ ý thức
20:23, 07/06/2023
Kiểm soát các yếu tố rủi ro, nguy cơ mất an toàn lao động, đẩy lùi tai nạn lao động luôn là mục tiêu mà các cấp, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nỗ lực hướng tới.