Multimedia Đọc Báo in
16:29, 28/09/2023
Vì không thể chủ động được nguồn nước tưới nên quê tôi chỉ làm lúa vụ 10 (tháng 10 mới thu hoạch) chứ không phải hè thu như nhiều địa phương khác.
08:53, 26/09/2023
08:52, 26/09/2023