Multimedia Đọc Báo in
16:50, 26/04/2023
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được bồi đắp, tích tụ suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Về Đất Tổ Hùng Vương, tri ân công đức tiền nhân cũng là hành trình hội tụ niềm xác tín tâm linh để lan toả trong mỗi con Lạc cháu Hồng sức mạnh tình đoàn kết đồng bào, thiết tha yêu nước, tự hào về cội nguồn dân tộc…