Multimedia Đọc Báo in
19:53, 25/09/2021
Theo kế hoạch tổ chức dạy và học vừa được UBND huyện Krông Pắc thông qua, bắt đầu từ ngày 27-9, học bậc THCS và THPT ở các xã "vùng xanh" trên địa bàn bắt đầu đến trường để học trực tiếp.
Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​