Multimedia Đọc Báo in
11:51, 27/09/2021
UBND huyện Ea Kar cho biết, trong 9 tháng năm 2021, toàn huyện đã huy động được hơn 171 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới.
Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​