Multimedia Đọc Báo in
15:51, 22/09/2023
Sáng 22/9, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện M’Drắk đã giải ngân hỗ trợ nhà ở theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, ngày 26/4/2022 của Chính phủ cho 14 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Krông Á với tổng số tiền 560 triệu đồng.