Multimedia Đọc Báo in
16:09, 27/09/2021
Hơn hai năm qua, thế giới thay đổi quá nhiều bởi dịch COVID-19. Hàng trăm triệu người đã nhiễm bệnh, hàng triệu người đã vĩnh viễn ra đi. Mạng Internet vẫn toàn cầu hóa nhưng những bước chân người thì không. Ngành hàng không, đường sắt, ngành sản xuất ô tô, ngành du lịch… chới với trong cơn khủng hoảng kéo dài.
08:20, 13/09/2021
17:28, 10/09/2021
Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​