Multimedia Đọc Báo in
09:06, 14/05/2024
Chậm giải ngân vốn đầu tư công sẽ gây ra nhiều hậu quả xấu, tạo “nút thắt cổ chai” cho nền kinh tế và nhiều hệ lụy khác.