Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Búk: Học tập, quán triển các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy

10:18, 04/04/2021

Đảng bộ huyện Krông Búk vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy và công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những nghị quyết, chỉ thị, gồm: Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 4-12-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021”; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 25-12-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2021”; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 19-2-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Triển khai quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 92KL/TW, ngày 5-11-2020 của Bộ Chính trị”

tt
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngoài ra các đại biểu còn được quán triệt, triển khai công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Huỳnh Chiến Thắng nhấn mạnh: Các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy được quán triệt và triển khai tại hội nghị đều là những nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời yêu cầu các đại biểu tham dự phải nắm vững những nội dung cơ bản của nghị quyết, chỉ thị được quán triệt tại hội nghị để triển khai nghiêm túc, hiệu quả tại địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Như Quỳnh

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Gỡ khó trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai
Công tác quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải có những giải pháp đồng bộ, thể hiện tính chuyên nghiệp, phù hợp với thực tiễn.