Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục nâng cao vai trò vị thế của kinh tế tập thể

17:15, 22/05/2019
Ngày 22-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18-3-2002 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết 13-NQ/TW).
 
Tham dự hội nghị có Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo; đại diện các bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường phát biểu kết luận hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường phát biểu tại hội nghị
 
Theo đánh giá tại hội nghị, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào thực chất và tiếp tục phát triển đúng định hướng. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 459 hợp tác xã (HTX) và 3 liên hiệp HTX, với khoảng 60.000 thành viên, tăng gần 33.000 thành viên so với năm 2003, lợi nhuận bình quân của HTX tăng 183% so với giai đoạn 2003 - 2013. Hoạt động kinh tế tập thể đóng góp 13% vào GDP của tỉnh, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 500 HTX hoạt động ổn định, hằng năm thành lập mới 25 HTX trở lên, tỷ lệ HTX hoạt động có lãi đạt 85 - 95%.
 
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Quốc Bảo phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Quốc Bảo phát biểu tại hội nghị
 
Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá cao những kết của của tỉnh trong phát triển kinh tế tập thể sau 15 thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW; đồng thời lưu ý địa phương cần triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương trên cơ sở điệu kiện thực tế địa bàn. Bên cạnh đó, chú trọng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các HTX như: chất lượng sản phẩm chưa cao, cạnh tranh trên thị trường còn hạn chế, năng lực điều hành, quản lý của một số HTX chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường trao tặng Bằng khen cho các cá nhân điển hình trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường trao Bằng khen của Tỉnh ủy tặng các cá nhân điển hình trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường nhấn mạnh, để nâng cao vai trò, vị thế của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo gắn với hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể trong tình hình mới; chú trọng công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong hoạt động phát triển HTX; rà soát chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển HTX để xây dựng kế hoạch trong thời gian tới trên cơ sở bố trí nguồn lực để triển khai có hiệu quả; xử lý dứt điểm các HTX yếu kém, tồn tại hình thức; đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX điểm thực hiện liên kết, hợp tác sản xuất gắn với chuỗi giá trị theo hướng ứng dụng công nghệ cao.
 
Nhân dịp này, Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân điển hình trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
 
 
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​