Multimedia Đọc Báo in

Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

17:01, 11/06/2016

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT về hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng

a
Nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng. (Ảnh minh họa)

Theo đó, bao gói thuốc BVTV sau sử dụng phải được thu gom về các bể chứa. Bên ngoài bể chứa có ghi dòng chữ “Bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng” và biểu tượng cảnh báo nguy hiểm theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về chất thải nguy hại - dấu hiệu cảnh báo; đồng thời, đảm bảo yêu cầu về vị trí thích hợp, thuận tiện cho việc thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; không làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, khu dân cư, giao thông và mỹ quan nông thôn…. Bao gói thuốc BVTV sau sử dụng được thu gom từ bể chứa hoặc khu vực lưu chứa được vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Trách nhiệm của người sử dụng thuốc BVTV: Sau khi pha chế, phun rải thuốc phải thu gom bao gói để vào bể chứa theo quy định; không sử dụng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng vào các mục đích khác. Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp sản xuất cây trồng nông, lâm nghiệp có phát sinh bao gói thuốc BVTV sau sử dụng phải tổ chức thu gom trong địa bàn quản lý của doanh nghiệp; ký hợp đồng chuyển giao bao gói thuốc BVTV sau sử dụng với đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại để xử lý; trả chi phí cho việc xây dựng bể chứa, thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng...

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 30-6-2016.

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Gỡ khó trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai
Công tác quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải có những giải pháp đồng bộ, thể hiện tính chuyên nghiệp, phù hợp với thực tiễn.