Multimedia Đọc Báo in

Đổi mới phương thức hoạt động của HĐND theo hướng thực chất, toàn diện, đồng bộ, linh hoạt

16:53, 08/09/2023

Chiều 8/9, tại huyện Cư Kuin, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cư Kuin Phúc Bình Niê Kđăm đồng chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay, HĐND các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đổi mới sáng tạo, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo luật định và đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn ở từng địa phương; bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy các cấp, cụ thể hóa thành các nghị quyết với cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương và cả tỉnh.

Phương thức tổ chức hoạt động giám sát của HĐND các cấp có sự chuyển biến rõ rệt. Kết quả các hoạt động của HĐND ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cư Kuin Phúc Bình Niê Kđăm phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cư Kuin Phúc Bình Niê Kđăm phát biểu tại hội nghị.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND có lúc, có nơi còn bất cập. Hoạt động giám sát vẫn còn những hạn chế nhất định, nội dung giám sát chưa bao quát được hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát chưa thường xuyên; chất lượng giám sát tại kỳ họp chưa cao; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong chất vấn tại kỳ họp HĐND chưa được khắc phục triệt để…

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của HĐND hai cấp; đồng thời tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động thực tiễn của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban và Văn phòng HĐND hai cấp.

Chủ tịch HĐND huyện Cư Kuin Nguyễn Thị Thúy Liễu trao đổi kinh nghiệm trong quá trình hoạt động thực tiễn tại địa phương.
Chủ tịch HĐND huyện Cư Kuin Nguyễn Thị Thúy Liễu trao đổi kinh nghiệm trong quá trình hoạt động thực tiễn tại địa phương.

Trong đó, nhiều nội dung quan trọng đã được nêu lên như: Những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật ở địa phương, cơ sở; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn của công dân và đôn đốc việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh; sự phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND và các đơn vị có liên quan trong công tác xử lý đơn của công dân; chất lượng hiệu quả giám sát chuyên đề; thẩm quyền của Thường trực HĐND về việc cho ý kiến đối với một số đề xuất của các cơ quan đơn vị trên địa bàn...

Chủ tịch HĐND huyện Krông Năng trao đổi kinh nghiệm trong quá trình hoạt động thực tiễn tại địa phương.
Chủ tịch HĐND huyện Krông Năng Phạm Bá Thìn đóng góp ý kiến thảo luận.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng đề nghị HĐND các cấp trong tỉnh cần nỗ lực cao hơn, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, định hướng, kế hoạch phát triển của từng địa phương để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao; đổi mới phương thức hoạt động của HĐND theo hướng thực chất, toàn diện, đồng bộ, linh hoạt; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND.

Cùng với đó, kịp thời đổi mới phương thức tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận giám sát, tái giám sát; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn khiếu nại của công, đặc biệt là những đơn tồn đọng, bức xúc, kéo dài chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng phát biểu kết luận hội nghị.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng phát biểu kết luận hội nghị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng nhấn mạnh, năm 2023 HĐND các cấp sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Đây là lần lấy phiếu tín nhiệm duy nhất trong nhiệm kỳ, góp phần đánh giá cán bộ về uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… Vì vậy, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố phải triển khai chặt chẽ, khoa học, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch.

HĐND, Ban HĐND các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, có những giải pháp đột phá, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, ngày càng khẳng định và nâng cao vị trí, vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương và toàn tỉnh năm 2023 và cả nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc