Multimedia Đọc Báo in

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính từ ngày 13-9

15:45, 13/09/2021

Ngày 12-9, Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn số 428/VPUBND-TTPVHCC về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo đó, để đảm bảo công tác tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC và chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh có TTHC thực hiện tại Trung tâm tiếp nhận trở lại hồ sơ TTHC mức độ 1, 2, 3, 4 kể từ ngày 13-9-2021.

Công chức, viên chức các sở, ban, ngành cử đến làm việc tại Trung tâm tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC qua môi trường mạng đối với TTHC cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4. Đồng thời, tiếp tục chủ động liên hệ với tổ chức, cá nhân để trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (trừ trường hợp quy định pháp luật bắt buộc tổ chức, cá nhân phải trực tiếp nhận kết quả).

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân làm thẻ căn cước công dân tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh. (Ảnh minh họa)
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân làm thẻ căn cước công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. (Ảnh minh họa)

Bưu điện tỉnh phối hợp chặt chẽ với Trung tâm và các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh để hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã thông tin rộng rãi đến người dân, tổ chức trên địa bàn biết, sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.daklak.gov.vn và dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm thực hiện có hiệu quả Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm, chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc