Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù

15:48, 23/04/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2020 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án).

Theo đó, Công an tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án; phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hệ thống hóa văn bản pháp luật đối với những văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về chế độ quản lý, giáo dục, cải tạo, dạy nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân để phù hợp với các VBQPPL mới ban hành và yêu cầu thực tế.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hệ thống hóa văn bản pháp luật đối với những quy định chung về PBGDPL cho các đối tượng đặc thù được quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các VBQPPL có liên quan.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hệ thống hóa văn bản pháp luật đối với những VBQPPL quy định việc quản lý dạy nghề, giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

Quang cảnh một buổi lễ đặc xá tại Trại giam Đắk Trung. Ảnh minh họa
Quang cảnh một buổi lễ đặc xá tại Trại giam Đắk Trung. (Ảnh minh họa)

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn và kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu thông tin pháp luật của đối tượng thuộc Đề án để áp dụng các hình thức PBGDPL bảo đảm đạt hiệu quả; rà soát, đánh giá và tiếp tục tổ chức việc xây dựng, áp dụng mô hình điểm về PBGDPL cho các đối tượng thuộc Đề án...

Ngoài ra, các sở, ngành, đơn vị và địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, đoàn viên, hội viên thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng của Đề án; rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả; khuyến khích, huy động sự tham gia của các nguồn lực xã hội trong PBGDPL cho các đối tượng của Đề án…

 

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc