Multimedia Đọc Báo in

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

17:29, 16/10/2020

Sáng 16-10, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngThứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL.

Theo đó, ngày 18-6-2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL. Ngày 1-7-2020, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố số 09/2020/L-CTN, luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Đắk Lắk.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật so với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015. Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung những nội dung cơ bản so với Luật năm 2015 như: khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung một số hình thức VBQPPL; sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao chất lượng của dự thảo VBQPPL…

Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31-8-2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL; Quyết định số 1995/QĐ-BTP ngày 25-9-2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của Bộ Tư pháp...

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc